TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sagdyn iýmitlenmek bilen sagdyn saç mümkin

Saçyň dökülmeginiň öňüni almagyň  aňsat usullary

Durmuşyň çalt depgini, howa şertleri, sagdyn iýmitlenmezlik we stres … Bular saçyňyzyň ýaşaýyş güýjüni ýitirmegine we gaçmagyna sebäp bolup biljek birnäçe sebäplerdir. Saçyň dökülmegi tebigy...