TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sagdyn deriniň syrlary

Sagdyn deriniň syrlary

Ýaşymyz ulaldygyça derimiz hem bütin bedenimiz ýaly garraýar. Deriniň garramagy bizi biynjalyk edip biler, sebäbi daşardan aňsatlyk bilen görünýär. Sagdyn deri üçin näme etmeli …...