TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk  uniweresitetiniň mugallymy

Tebigy nygmatlaryň beýnimize täsiri

Jemgyýetiň ruhy, durmuş, ykdysady, medeni ösüşiniň binýady hökmünde bilimi kämilleşdirmek ýurdumyzy ösdürmegiň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Biziň ösüşlerimiziň özeni milli bilim ulgamynyň binýadynyň berkemegi,...