TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda ýörite uçar gatnawlaryna awiapetekleriň satyn alynmagy hem-de el-goşlaryň hasaba goýulmagy barada maglumatnama ýaýratdy.