TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýanyň Soçi şäheri

“Formula 1”-iň indiki duralgasy Russiýa bolar

Sportuň “Formula 1” görnüşi boýunça Dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri Russiýa bolar. Möwsüm Russiýanyň ýer eýeçiliginde 10-njy ýaryşy bilen dowam eder. Koronawirus epidemiýasy sebäpli täzeden gözden...

Ismailow Aleksandr Ýemelýanenkony  ýeňdi

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Soçi şäherinde garyşyk göreş boýunça tutluşyk geçirildi. Sportuň bu görnüşiniň janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan tutluşygynda garyşyk göreş boýunça türgen Magomed Ismailow garşydaşy Aleksandr...