TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheriniň “Zenit” topary Serdar Azmuny Germaniýanyň “Baýer” toparyna gitmäge rugsat berdi

“Zenit”: Azmuny goýberdi, Albertony aldy

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheriniň “Zenit” topary Serdar Azmuny Germaniýanyň “Baýer” toparyna gitmäge rugsat berdi, şol bir wagtda braziliýaly hüjümçi Ýuri Alberto bilen şertnama baglanyşdy. “Zenit” bilen...