TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýanyň rekordyny goýdy. Ol Russiýanyň rekordlar kitabyna öz adyny ýazdyrdy.

Rekord: 1101 litr borş taýýarlandy

Russiýaly aşpez Wladimir Zemlýanow 1101 litr borş tagamyny taýýarlap, Russiýanyň rekordyny goýdy. Ol Russiýanyň rekordlar kitabyna öz adyny ýazdyrdy. “Ataman” toplumynda aşpez ilkibaşda bu tagamy...