Tag : Russiýanyň milli ýygyndysyna tälim beren Stanislaw Çerçesow täzeden tälimçilige bellendi. Ol bu gezek Wengriýanyň “Ferenswaroş” toparynyň tälimçiline bellendi.

SPORT

Çerçesow täzeden tälimçi boldy

Russiýanyň milli ýygyndysyna tälim beren Stanislaw Çerçesow täzeden tälimçilige bellendi. Ol bu gezek Wengriýanyň “Ferenswaroş” toparynyň tälimçiline bellendi. 58 ýaşly hünärmen şertnamasynyň şertleri barada maglumat...