Tag : Russiýanyň “Lokomotiw” toparynyň hüjümçisi Fedor Smolow “Dinamo” toparyna geçdi. Bu barada “Lokomotiw” toparynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

SPORT

Smolow “Dinamo” toparyna geçdi

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň “Lokomotiw” toparynyň hüjümçisi Fedor Smolow “Dinamo” toparyna geçdi. Bu barada “Lokomotiw” toparynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär. – Fedora toparda görkezen oýny üçin minnetdarlyk bildirip,...