TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýanyň hökümeti

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde X Newa halkara ekologiýa kongresi geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşýar. Bu halkara we möhüm ähmiýet forumyň...

Russiýadan ekologiýa arassaçylygyna uly ädim

Russiýanyň hökümeti iýmit we dürli içgiler üçin niýetlenen bir gezek ulanylýan plastik gaplary ulanmakdan tapgyrlaýyn daşlaşmakçy. Ýurduň wise-premýeriniň orunbasary Wiktoriýa Abramçenkonyň aýtmagyna görä, bu çäklendirmeden...