TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýanyň Federal ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Ozal hem habar berşimiz ýaly, Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde X Newa halkara ekologiýa kongresi geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy. Russiýanyň...

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde X Newa halkara ekologiýa kongresi geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşýar. Bu halkara we möhüm ähmiýet forumyň...