TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýada

Ilkinji uçarlaryň döreýiş taryhy

Ata Watan Eserleri
Awiasiýa – (latyn dilinde avis-guş) – Ýeriň töweregindäki howa giňişliginde howadan agyr enjamlarda uçuş. XX asyryň 60-njy  ýyllarynda awiasiýada uçarlar, dikuçarlar  we  planerlar ulanylypdyr. Awiasiýa...

11-nji noýabr – Energiýany tygşytlamagyň halkara güni

Halkara ekologiýa ulgamynyň başlangyjy bilen 11-nji noýabrda geçirilen “Çeşmeleri we energiýany ulanmak boýunça mekdep taslamasynda”  (SPARE) Halkara Energiýa tygşytlaýyş güni yglan edildi. Bu taslama Norwegiýanyň...

“Xiaomi” telefonlary näme üçin arzan?

Baş Redaktor
“Xiaomi” kompaniýasy häzirki wagtda ýörgünli geçýän “Mi” we “RedMi” telefonlary öndürýän kompaniýadyr. Ol Hytaýyň paýtagty Pekinde Leý Jun we onuň egindeşleri (hyzmatdaşlary) tarapyndan 2010-njy ýylyň...

Amanbibi Mämmedowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Ajaýyp owaza ýugrulan, owadan aýdymlary diňlesek göwnümiz göterilip, aýdym-saza bolan söýgümiz öňküsinden-de artýar. Bu elbetde, jadyly sungatyň güýjünden habar berýär. Aýdymçy üçin ajaýyp aýdymlary...