TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýada ýük daşaýan gämilerde awtoulaglar doňdy: Hatda olaryň modelleri-de düşnüksiz

Ýük daşaýan gämilerde awtoulaglar doňdy

Ata Watan Eserleri
Russiýada agyr howa şertlerine sezewar bolan awtoulagly ýük gämisi buz bilen örtüldi. Gämi Wladiwostok portuna geleninde, üstündäki awtoulaglaryň hemmesi doňan ýagdaýyndady. Russiýanyň Wladiwostok portuna düşen...