TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýa Federasiýasynyň hökümeti

Russiýadan Türkmenistana dostluk goldawy

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň Hökümeti Türkmenistana iki ýurduň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň nyşany hökmünde lukmançylyk maksatly serişdelerden ybarat bolan ynsanperwer kömegini iberdi. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” saýty...

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary Gözegçilik edarasynyň başlygy S.G.Berdimuhamedow...

Türkmen wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygy bilen duşuşdy

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary Gözegçilik edarasynyň başlygy S.G.Berdimuhamedowyň...