TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýa Federasiýasynda “COVID-19” ýokanjyna garşy göreşi güýçlendirmek maksady bilen birnäçe çäreleri geçirmek göz öňünde tutuldy.

Russiýanyň “COVID-19”-a garşy öňüni alyş çäreleri

Russiýa Federasiýasynda “COVID-19” ýokanjyna garşy göreşi güýçlendirmek maksady bilen birnäçe çäreleri geçirmek göz öňünde tutuldy. Ýurtda bu ýokançlyk boýunça çylşyşrymly ýagdaýyň dowam edýändigi göz öňünde...