TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýa Belarus

Russiýa Belarus bilen awiagatnawlaryň sanyny artdyrmakçy

Ýer ýüzüni gurşap alan pendemiýanyň iň zyýan ýetiren ulgamlarynyň biri hem awiasiýa bolsa gerek. Soňky iki ýylyň içinde dünýäniň halkara awiasiýa ulgamy durnukly ýagdaýa gelip...