Tag : rus fizigi

TEHNOLOGIÝA

Hytaý emeli Günden soň, emeli Aý ýasady

Ata Watan Eserleri
Soňky ýyllarda kosmos bilen baglanyşykly taslamalarda uly öňe gidişlik eden we günbatar garşydaşlaryndan üýtgeşiklik gazanan Hytaý döwleti, emeli günden soň ýeriň emeli hemrasynyň agyrlyk güýjüne...