TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Rus dili

In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň yl­my-önüm­çi­lik mer­ke­zi

Ata Watan Eserleri
Ygtyýarnama № 1-29-26-218 Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň yl­my-önüm­çi­lik mer­ke­zi 2020/2021-nji okuw ýy­ly üçin aşak­da­ky hü­när­ler boýunça okuwa kabul edýändigini yglan edýär. Dizaýn (interýer...

6-njy iýun rus diliniň güni

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 6-njy iýunynda  Rus diliniň güni bellenilip geçilýär.  Bu şanly sene 2010-njy ýylda ÝUNESKO tarapyndan döredildi. Bu abraýly halkara gurama tarapyndan ykrar edilen bu...

Merkezi Aziýa sebitiniň telekeçileri üçin onlaýn okuw

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 1-5-nji iýuny aralygynda «ýaş telekeçiler üçin onlaýn mekdep» atly gysga wagtlyk okuw geçirilýär. Bu okuwlar ýaş we gyzyklanma bildirýän telekeçiler üçin niýetlendi. Bu...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...

Sport bäsleşigi “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde

vepa
Ýakynda geçirilen Žurnalisleriň arasyndaky sport bäsleşigi Türkmenistanyň esasy gazetlerinde öz beýanyny tapdy. Türkmenistan gazeti, Nesil gazeti, Türkmen spory gazeti, Biznes reklama gazetinden soňra indi rus...