TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Rumyniýa

Türkiýäniñ Döwlet Teatrlary

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, her ýylyñ 23-nji aprelinde özboluşly we örän ähmiýetli halkara baýramçylyklaryñ biri bellenip geçilýär. Türkiýe Respublikasynyñ esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürk bu güni täze...

ABŞ-nyň ilkinji Konstitusiýasy satlyga çykaryldy

13 ştatdan ybarat bolan Amerika ştatlary konfederasiýasynyň fransuz dilindäki ilkinji Konstitusiýasy 27-nji aprel güni Rumyniýadaky Artmark bäsleşikli söwdasynda satlyga çykarylar. Bäsleşikli söwdada Konstitusiýanyň başlangyç bahasy...

Türkiýäniň agyz-burun örtük eksporty

Türkiýäniň Statistika institutynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ýanwar-iýun aralygynda Türkiýe bir gezek ulanylýan agyz-burun örtüklerini ​​dünýäniň 108 nokadyna eksport etdi. “Covid-19” ýokanjynyň dünýäde giňden ýaýramagy...

Türkmenistan bilen Rumyniýa arasynda geňeşmeler geçirildi

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, rumyn wekiliýetine...

Rumyniýanyň ýokary okuw mekteplerine seçip alyş

vepa
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI 2019/2020-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş işini geçirýär...