TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Roý Jones

Meşhurlaryň tutluşygy: Taýson-Roý Jones

Boks sportunda atlary rowaýata öwrülen iki sany beýik, dünýä belli boks türgenleri Maýk Taýson bilen Roý Jones, ring meýdançasyna gaýdyp gelýärler. Muşdaklaryň arasynda bularyň ýaşlary...

Taýsonyň boks tutluşygy yza süýşürildi

Maýk Taýsonyň Roý Jones bilen ringe täzeden gaýdyp gelmegi 2,5 aý yza süýşürildi. Öňki agyr agramly boks çempiony Maýk Taýsonyň soňky 15 ýylda ilkinji gezek...