TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Rowaçlyk Gündogaryň türkmen edebiýatyndaky milli pelsepe

Rowaçlyk Gündogaryň türkmen edebiýatyndaky milli pelsepe

vepa
“Rowaçlyk” – Gündogaryň türkmen nusgawy şygryýetinde özboluşly bir milli çeperçilik serişdesi hökmünde ulanylan “bazar” pelsepesiniň şahyrana dilde obrazly aňladylyşydyr. Munuň, hut şeýledigini bolsa, Seýit Nesiminiň...