TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ronaldo

Ronaldo hem Peleden ozdurdy

Ençeme futbol baýraklaryň eýesi portugaliýaly hüjümçi Kristiano Ronaldo, karýerasynda geçiren gollarynyň sany boýunça meşhur braziliýaly hüjümçi Peläni geçmegi başardy. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär....

Gyşgaça sport täzelikleri… Iň çalt geçirilen gol

“Milan” futbol topary Italiýa“Seriýa A” çempionatynyň 13-nji tapgyrynda myhmançylykda “Sassuolo” futbol topary bilen garşylaşdy. “Milan” toparyň hüjümçisi Rafael Leau, Italiýa “Seriýa A” çempionatynyň taryhynda iň...

Ýylyň iň gowy oýunçysy kim bolar?

Halkara futbol federasiýasy (FIFA) tarapyndan 2020-nji ýylyň iň gowy oýunçysy adyna üç sany dalaşgär futbolçynyň atlary belli boldy. Bu barada FIFA guramasynyň resmi metbugat gullugy...

Ronaldo täze rekordyna golaýlaýar

Italiýanyň “Seriýa A” çempionatynyň 11-nji tapgyrynda “Genoa” futbol topary öz meýdançasynda “Ýuwentus” futbol toparyny kabul etdi. Bu duşuşykda “Ýuwentus” futbol topary 1-3 hasabynda üstün çykdy....

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

Ata Watan Eserleri
“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda...

Bu oýunçy rekordlary täzeleýär

2022-nji ýylda geçiriljek futbol boýunça Dünýä çempionatynyň, Günorta Amerikada saýlama oýunlarynyň ikinji tapgyry geçirildi. Bu tapgyrda Peru futbol milli ýygyndysy bilen Braziliýa futbol milli ýygyndysy...

Messi we Suares Ronaldonyň rekordyny gaýtalady

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi bilen Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparynyň hüjümçisi  Luis Suares özleriniň milli ýygyndylarynyň düzüminde tapawutlandylar. Messi Argentinanyň milli ýygyndysy bilen Ekwadoryň...

Çempionlar ligasynyň bijeleri: Messi bilen Ronaldo bir toparda

Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde Ýewropanyň abraýly kubok ýaryşlarynyň biri bolan Çempionlar ligasynyň täze möwsümi üçin bijeler çekildi. Ýaryşyň toparlaýyn tapgyrynyň senenamasy soňra mälim ediler. Ilkinji duşuşyk...

“Ýuwentus” Messi bilen gyzyklanýar

“Barselonadan” gitmek kararyna gelen Lionel Messiniň haýsy toparda karýerasyny dowam etdirjekdigi hemmeleri gyzyklandyrýar. Bu barada jemgyýetçilik torlarda we habar gulluklarynyň resmi web saýtlarynda dürli habarlar...

Sportlarbaşy

Mekdepde okaýan döwrümiz ýaşynyň altmyşdan geçendigine garamazdan gollary berdaşly, göwresiniň gujur-gaýraty egsilmedik, özem tutuş sapagy birjik-de dyzyny epmän aýak üstünde geçirýän bedenterbiýe mugallymymyz bir gürrüňinde:...