TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ronald Kuman

Ýene-de tälimçilige dolanmakçy

Angliýanyň “Arsenal” topary uzak ýyllap tälim beren Arsen Wenger, Niderlandlar Patyşalygynyň futbol boýunça milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk edip biler. Niderlandlaryň futbol birleşigi “Barselonanyň” täze baş tälimçisi...

Messi kararyny berdi: “Barselonada” düýpgöter özgerişlikler geçiriler

Ispaniýanyň we dünýäniň iň güýçli topary hasaplanýan “Barselona” topary Çempionlar ligasynyň çärýek finalynda Germaniýanyň “Bawariýa” toparyndan 8:2 hasabyndan utulandan soňra toparda düýpli üýtgeşikler geçirmegi meýilleşdirýär....