TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Romul”

Gadymy Rim syrlaryny açýar

vepa
Taryhyň iň uly nesilşalyklarynyň biri bolan Rim döwletiniň syrdan doly taryhy taryhçylary haýran etmegini dowam edýär. Ýakynda dünýä metbugatynda bu döwletiň we heniz hem Italiýanyň...