Tag : robot

TEHNOLOGIÝA

Zarýad berýän robotlar dörediler

Soňky döwürlerde elektrikli awtoulag bazary ýokary derejede ösmäge başlady. Käbir ýurtlardaky awtoulag öndürjileri bu pudagy has hem ösdürmek isleýärler. Bularyň biri hem Germaniýanyň “Volkswagen” awtoulag...
SIZDEN GELENLER

Täsin robotlar

Italiýaly alymlar tarapyndan dürli suw howdanlarynyň düýbüni, ummanlary öwrenmäge mümkinçilik berýän roboty döretdiler. Alymlaryň bellemegine görä, robotlaryň esasy aýratynlygy, olar suwda ýüzmeýär, ýöne gönüden-göni aşaklygyna...