TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Robot awtoulagy

Altyn balyklar awtoulag dolandyrmagy öwrendi

Ata Watan Eserleri
Ysraýyl alymlary haýwanat dünýäsinde möhüm ähmiýete eýe hasaplanýan bir işi ýerine ýetirdiler. Altyn balyklaryna awtoulag ulanmagy öwreden gözlegçiler, gury ýerde gezmek we ýollaryny tapmak ukybynyň...