TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Robert Şuman

Ýewropa Bileleşigi : Ilçi Diego Ruiz Alonso bilen söhbetdeşlik

Ata Watan Eserleri
Her ýyl 9-nji maý güni Ýewropa Bileleşiginiň güni bellenilýär we ýakynda   Ýewropa Bileleşiginiň  başlangyç nokady hasaplanýan  Şuman Jarnamasynyň 71 ýyllygy bellenildi.  Bu ýyl şeýle hem...

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

Ata Watan Eserleri
Jöwzalar (maý aýynyň 21-i — iýun aýynyň 22-si) akylly, gürrüňçil, bilesigeliji adamlardyr. Olar gowy dostdurlar. Ekizekler ýagdaýa we adama görä üýtgäp bilýärler. Söýgüli reňki sary....