TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Robert Lewandowski

Lewandowski “Altyn aýakgap” baýragynyň eýesi

Germaniýanyň “Bawariýa” toparynyň hüjümçisi Robert Lewandowski 2020/21-nji ýylyň möwsüminde Ýewropa ligalarynda iň köp pökgi geçiren futbolçy hökmünde “Altyn aýakgap” baýragyna mynasyp boldy. Bu baýraga bir...

Dünýäniň iň köp gol geçiren futbolçysy kim?

Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy  tarapyndan “Ýuwentus” toparynyň hüjümçisi Kristiano Ronaldo XXI asyrda dünýäde iň köp gol geçiren futbolçy diýlip yglan edildi. 2001-2020-nji ýyllar...

Ronaldo – asyryň iň gowy futbolçysy

“Globe Soccer Awards” baýragynyň ýeňijileri mälim edildi. Bu baýraklaryň gowşurylyş dabarasy Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirildi. Şonuň netijesinde 35 ýaşly Kristiano Ronaldo XXI asyryň...

Ýylyň iň gowy oýunçysy kim bolar?

Halkara futbol federasiýasy (FIFA) tarapyndan 2020-nji ýylyň iň gowy oýunçysy adyna üç sany dalaşgär futbolçynyň atlary belli boldy. Bu barada FIFA guramasynyň resmi metbugat gullugy...

Ýylyň hüjümçisi: Messi Ronaldodan öňe geçdi

“ESPN” neşiri tarapyndan 2020-nji ýyl boýunça iň gowy futbolçylaryň sanawy düzüldi. 9 ugur boýunça iň gowy futbolçylar saýlandy. Iki ýyldan bäri iň gowy hüjümçi sanawynda...

Ýylyň ökde futbolçylary

Şweýsariýanyň döwlet telewideniýesi “RTS”-iň Ženewa şäherindäki studiýasynda geçirilen dabarada, UEFA Çempionlar ligasynda 2020-2021 futbol möwsüminiň toparlaýyn tapgyra gatnaşmak üçin toparlaryň atlary kesgitlendi, şeýle hem geçen...

“UEFA”: “Ýylyň futbolçysy” baýragynyň eýesi kim bolar?

“UEFA” erkekleriň we zenanlaryň arasynda beýlekilerden tapawutlanan we muşdaklardan köp ses alan oýunçylara “ýylyň oýunçysy” baýragy gowşurylýar. Häzirki wagtda baýragyň dalaşgärleri mälim edildi. Geliň, olar...

FIFA 2020-iň iň gowy 10 oýunçysy

Baş Redaktor
“Electronic Arts” (EA) tarapyndan işlenip düzülen FIFA 2021-iň futbol oýunçylarynyň maglumatlary yglan edildi. Sanawda durýan oýunçylar futbol äleminde ussatlyk derejä ýeten, üstünlik gazanan oýunçylardyr. Olary...

Germaniýada ýylyň iň gowy futbolçysy

Germaniýada ýylyň iň gowy futbolçysy yglan edildi. Bu baýragy “Bawariýa” toparynyň hüjümçisi Robert Lewandowski eýeledi. Germaniýanyň sport žurnalistleri birleşiginiň agzalarynyň arasynda geçirilen pikir soralmada, polýak...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we “Lazio” toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda “Altyn aýakgap” baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak karýerasynda...