TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«RIA Nowosti»

Rekord uçuş amala aşyryldy

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Tu-160 uçary 19-njy sentýabr güni täze dünýä rekordyny goýdy. «RIA Nowostiniň» ýazmagyna görä, iki uçarman bu uçary 25 sagatdan gowrak üznüksiz dolandyryp, 20 müň...

Şokoladyň iýmeli möçberi

Baş Redaktor
Bilşimiz ýaly, dünýäde süýji tagamlar örän kän we biz olary iýmägi örän halaýarys. Çagalarymyzyň we jigilerimiziň küýsegi, uly adamlaryň söhbetlerini has hem süýjıleşdirýän şokolad barada...

Mariana çöketliginiň düýbüne ýetildi

Russiýanyň «Witýaz» suwasty gämisi Mariana çöketliginiň düýbüne ýetip bilen ilkinji gämi boldy. Bu barada «RIA Nowosti» habar berýär. Bu çümüş Ýeňiş gününiň hormatyna geçirildi. Gäminiň...