TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy

Talyp-2022:Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1. Şe­pa­gat­çy­lyk işi. II. Tö­leg­li esas­da: 1....

Talyp-2022:Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi

Türkmen döwlet  medeniýet we sungat mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1.Ki­tap­ha­na­çy­lyk işi. 2.Me­de­ni­ýet öýün­de re­žiss­ýor­lyk. 3.Akt­ýor­lyk...

Talyp-2022:S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1. Şe­pa­gat­çy­lyk işi. II. Tö­leg­li...

Başlangyç hünär okuw mekdebi: okuwa çagyrýar

Aşgabat şäher häkimliginiň 4-nji başlangyç hünär okuw mekdebi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edilýändigini yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş...

Okuwa kabul edilýär

Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň yl­my-önüm­çi­lik mer­ke­zi 2020/2021-nji okuw ýy­ly üçin aşak­da­ky hü­när­ler bo­ýun­ça oku­wa ka­bul ed­ýän­di­gi­ni yg­lan ed­ýär. 1. Dizaýn (interýer bezegi, landşaft...

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Teleradio...

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: stanok nakgaşçylygy; teatr-dekorasion nakgaşçylygy;...

BEKI SEÝTÄKOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

Ata Watan Eserleri
2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Başlangyç synplarda okatmak. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. Mugallymçylyk mekdebine Daşoguz welaýatynda hemişelik...

AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Başlangyç synplarda okatmak. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. Tölegli esasda: Başlangyç synplarda okatmak....