Tag : resmi internet sahypasy

JEMGYÝET

Şaşka ýaryşy metbugatda orun aldy

«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň hem-de «Makul hyzmat» terjime merkeziniň ýakyndan ýardam bermeginde şu ýylyň 29-njy aprelinde žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka ýaryşy metbugat sahypalarynda giňden beýan...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Daşary ýurt gatnawlary 20-nji maýa çenli ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
Türk howaýollary kompaniýasynyň daşary ýurt gatnawlaryny 2020-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli yza süýşürendigi mälim edildi. Kompaniýanyň resmi internet sahypasynda bu barada şeýle beýanat berildi: “Koronawirus...
DÜNÝÄ

“Ýewrowideniýe” aýdym-saz şüweleňi ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň Ýaýlym Bileleşiginiň (ЕВС)  Ženewadaky ştab-kwartirasyndan berlen beýanata görä, şu ýylyň 12-16-njy maýy aralygynda Niderlandlar Patyşalygynyň Rotterdam şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilen “Ýewrowideniýe” aýdym-saz şüweleňi ýatyryldy. Bu...