TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

reňkli daşlar we teňňeler bilen bezelen keşdeleriň dürli görnüşli nagyşlary

Keşdeler barada gyzykly maglumatlar

Keşdeler diňe bir öňki döwürlerleriň medeniýetini, däp-dessurlaryny saklamak bilen çäklenmän, eýsem ene-mamalarymyzyň we işine ökde hünärmenleriň döredijilik başarnyklary barada hem maglumat berýändir. Ýüň, ýüpek, altyn,...