TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

REJEPOW   MUHAMMET

Ýandagyň (düýe tikeniň)  aýratynlygy

Bir wagtlar ýandak (düýe tikeni) gadymyýetdäki adamlaryň durmuşynda çalşyp  bolmajak ösümlikdi. Gurak howa sebäpli çöl ýerlerde tiken (ýandak) ilkinji nobatda düýeleriň peýdaly iýmiti bolup hyzmat...