TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Rejep Taýyp Ärdogan

“Halkara nol galyndy” güni yglan edildi

Ata Watan Eserleri
Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň maşgalasy Emine Ärdoganyň howandarlygynda yöredilýän “Nol galyndy” taslamasy, BMG tarapyndan goldanyldy we 30-njy mart “Halkara nol galyndy güni” diýip yglan edildi....

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistana sapara geler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkiýe Respublikasynda iş saparynda bolýar. Şol saparyň çäklerinde Türkiýäniň Daşary işler ministrliginde ikiçäk hem-de giňişleýin...

Rejep Taýyp Ärdogan: Türkmenistana saparymy amala aşyryp bolar

Baş Redaktor
Türkmenistan özüniň baş baýramy – mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyny giňden belleýär. Şu günler hormatly Prezidentimize dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýolbaşçylalaryndan gutlag hatlary gelip gowuşýar. Türkiýe Respublikasynyň...

Türkmen-Türk gatnaşyklary “Watan”da

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar täze derejelere çykdy. Okgunly  ösüş depginine eýe bolan türkmen-türk gatnaşyklarynyň has-da ösdürilmegi, dürli medeni we ynsanperwer ugurlarda özara gatnaşyklaryň...

Türkiýe we Türkmenistan: Meredowyň Çawuşogly bilen duşuşygy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün, 2020-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikler wideokonferensiýa görnüşinde...