TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Reebok” markasynyň taryhy

“Reebok” markasynyň taryhy

“Reebok” markasy baradaky hekaýa 1895-nji ýyldan başlaýar. Joseph William Foster heniz 14 ýaşyndaka, arzuwlaryny hasyl etmek üçin herekete geçip başlaýar.  Ol aýakgap öndürmeklik bilen gyzyklanyp,...