Tag : Real Madrid topary

SPORT

“Milan derbisi”: “Inter” 13 ýyldan soňra finala çykdy

Ata Watan Eserleri
UEFA-nyň Çempionlar ligasy ahyrlap barýar. Ýewropanyň naýbaşy ýaryşynda ýarym final duşuşyklarynyň jogap oýunlary geçirilýär. Şonuň ilkinjisinde, ýagny “Milan” derbisinde Italiýanyň Milan şäheriniň iki güýçli topary...
SPORT

Çempionlar ligasy: “Realyň” ynamly ýeňşi

UEFA-nyň çempionlar ligasynyň 1/8 finalynda örän çekeleşikli we gyzykly duşuşyklar geçirildi. Bu kubogy iň köp gazanan Ispaniýanyň “Real Madrid” topary myhmançylykda Angliýanyň “Liwerpul” toparyny 5:2...
SPORT

El Klasiko: 14 ýyldan soňra “Realyň” uly üstünligi

Ispaniýanyň milli futbol çempionatynda “Barselona” bilen “Real Madrid” toparlarynyň arasyndaky duşuşyk “El Klasiko” diýlip atlandyrylýar. Bu iki toparyň arasyndaky duşuşyk dünýäniň ähli ýerine tomaşa edilýär....
SPORT

Ronaldo täze şertnama hödürlendi

Italiýanyň “Ýuwentus” topary özüniň düzüminde çykyş edýän dünýä belli futbolçy, portugaliýaly Kristiano Ronaldo bilen şertnamasyny dowam etdirmegi meýilleşdirýär. Toparyň ýolbaşçylary 35 ýaşly futbolça ýene-de bir...
SPORT

Mesut Özil “Fenerbahçe” toparyna geçdi

Germaniýanyň türk asylly futbolçysy Mesut Özil Angliýanyň “Arsenal” topary bilen şertnamasyny ýatyryp, Türkiýäniň “Fenerbahçe” toparyna geçdi. Bu barada türk metbugat gulluklary habar berdi. Indi birnäçe...
SPORT

7 ýyldan soň dolanyp geldi

Angliýanyň “Tottenhem” topary özüniň resmi internet sahypasynda Ispaniýanyň “Real Madrid” toparyndan Garet Beýliň öz toparynyň düzümine goşulandygyny belläp geçdi. Futbol dünýäsinde uly umyt bildirilen, ýöne...
SPORT

Çempionlar ligasyny gazanan toparlar

Hormatly futbol janköýerleri we “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň okyjylary, sportuň futbol görnüşi boýunça we ol futbol äleminde baş baýrak hasaplanylýan Çempionlar ligasynyň kubogyny haýsy...
SPORT

Çempionlar ligasynyň finaly: “PSŽ” bilen “Bawariýa” duşuşar

Ata Watan Eserleri
Ýewropa yklymynyň, galyberse-de dünýäniň iň arzyly hem-de uly abraýa eýe bolan ýaryşy Çempionlar ligasynyň bu möwsümi hem ahyrlap barýar. Adatça, maý aýynda tamamlanmaly ýaryş koronawirus...
SPORT

“Borussiýa” täze futbolçy geler

Germaniýanyň “Bundesliga” çempionatynda çykyş edýän “Borussiýa Dortmund” Ispaniýanyň “Real Madrid” toparyndan braziliýaly ýaş oýunçy Reýnir Hesus Karwalýuny kireýine aldy. “Borussiýa Dortmund” topary 18 ýaşyndaky oýunçyny...
SPORT

Zidan – dünýäniň iň gowy klub tälimçisi

Ispaniýanyň “Real Madrid” toparynyň baş tälimçisi Zinedin Zidan Fransiýanyň “L’Équipe” neşiri tarapyndan dünýäniň iň gowy tälimçisi diýlip saýlandy. Gazetiň baş sahypasy şu mowzuga bagyşlanyp çap...
SPORT

Transferlerden 200 million ýewro gazanmakçy

Ispaniýanyň çempiony “Real Madrid” topary düzümini täzelemegi maksat edinýär. Topar tomusky transfer möwsüminde 13 futbolçysyny satmagy göz öňünde tutýar. “Marca” neşiriniň habar bermegine görä, başga...
SPORT

“Barselona” 12 futbolçysyny satmakçy

Ispaniýanyň “Barselona” topary öz düzüminde giňişleýin täzeleniş işlerini geçirmek isleýär. Şonuň toparyň düzümindäki köp sanly futbolçylary satmagy meýilleşdirýär. “Marca” neşiriniň habar bermegine görä, katalon topary...
SPORT

Felipe Reýes ýene-de bir ýyl “Real Madridde”

“Real Madrid” basketbol toparynyň kapitany Felipe Reýes bilen 1 ýyllyk şertnamanyň uzaldylandygy mälim edildi. 40 ýaşyndaky ussat basketbolçy “Real Madrid” toparyna 2004-nji ýylda geldi. Şondan...
SPORT

Iň az pökgi geçirden derwezeban

Tibo Kurtua “La Liganyň” möwsüminde iň az pökgi geçirden derwezeçä berilýän “Samora” kubogyny almak miýesser etdi. “Real Madrid” toparynyň ýeňiji bolan esasy oýunçylaryndan biri bolan...
SPORT

“Real Madridiň” 34-nji çempionlygy

Germaniýanyň, Angliýanyň, Portugaliýanyň futbol boýunça milli çempionatlaryndan soňra Ispaniýanyň milli çempionatynda hem çempion belli boldy. Ispaniýanyň “Şa topary” hökmünde atlandyrylýan “Real Madrid” topary özüniň 34-nji...
SPORT

14 ýyldan soňra “La Liga” dolandy

Ispaniýanyň milli futbol çempionatynyň ikinji ligasy bolan “Segunda” ligasynda çykyş edýän “Kadis” topary 14 ýyldan soňra täzeden ýokary ligada çykyş etmäge mümkinçilik aldy. 69 utuk...
SPORT

“Barselonanyň” 9000-nji goly

Ispaniýanyň güýçli toparlaryndan biri hasaplanýan “Barselona” toparynyň futbol taryhyndaky 9000-nji goly hasaba alyndy. Bu gol “Barselona” bilen “Wilýareal” toparlarynyň arasyndaky 34-nji tapgyryň duşuşygynda bolup geçdi....
SPORT

“Real Madrid” birinji orna geçdi

Ispaniýa çempionatynyň 30-njy tapgyrynyň oýnunda “Real Madrid” topary “Real Sosýedad” toparyny myhmançylykda ýeňdi. Myhmanlar 2: 1 hasabynda ýeňiş gazandy. Duşuşykdaky üç pökgüniň hemmesi ikinji ýarymda...
SPORT

Ramosyň üstünligi

“Real Madrid” toparynyň kapitany Serhio Ramos, Ispaniýanyň Futbol çempionatynyň taryhynda goragçylaryň arasynda iň köp pökgi geçiren oýunçy bolmagy başardy. Ramos 2005-nji ýylda “Real Madride” toparyna...
SPORT

Şa toparynyň şowsuz oýunçylary

Ispaniýanyñ “AS” gazeti Şa topary hasaplanýan “Real Madrid” toparynyñ hataryna goşulyp, ýöne netijeli oýny bilen tapawutlaanyp bilmedik, ýagny şowsuz oýunçylaryñ sanawyny taýýarlady. Şa toparynda şowsuz...