TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ranfors

Aşgabadyň dokma toplumy agyz-burun örtüklerini öndürip başlady

Ata Watan Eserleri
Ilatyň zeruryýetini göz öňünde tutup, Aşgabat dokma toplumynda agyz-burun örtügini öndürýän ýörite bölüm hereket edip başlady ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Dokma toplumynda halkyň göwnünden...