TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

pudak edaralarynyň ýolbaşçylary

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň mejlisi geçirildi

vepa
2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Wengriýanyň Budapeşt şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň dördünji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki döwletiň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň...