TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Psihologiýa

Kandidatlyk:Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk instituty

Ata Watan Eserleri
  TÜRKMENISTANYŇ MILLI HOWPSUZLYK MINISTRLIGI           Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk instituty 2022-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...