TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Psihologik hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanuny

Şu ýyl Magtymguly adyndaky TDU-a 1682 talyp kabul ediler

Täze okuw ýylynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýaşlar tölegsiz esasda 14 ugur, 29 hünär boýunça, tölegli esasda bolsa 14 ugur, 30 hünär boýunça bilim alarlar ― diýip,...