TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

professor-mugallymlary

Samsunda medeni çäre : Garaşsyzlyk baýramy

Baş Redaktor
Türkiýäniň Samsun şäheriniň “Ondokuz Maý” Uniwersitetinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli medeni çäre geçirildi. Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy tarapyndan berilen maglumata görä, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly...

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy hojalyk hasaplaşygyna geçer

Ata Watan Eserleri
Öňümizdäki üç ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň amaly ylmy-barlag edaralary tapgyrlaýyn hojalyk hasaplaşygyna geçiriler. 8-nji fewralda bolan iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz akademiýanyň ýolbaşçysyna bu babatdaky...