TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Proceedings of the National Science Academy”

Dünýäniň iň arassa howaly sebitini bilerin diýseňiz

Ata Watan Eserleri
Ýaňy ýakynda gözlegçiler ýer ýüzündäki iň arassa howaly sebitini mälim edendiklerini habar berdiler. Ýakynda geçirilen gözleglere görä, adam täsiriniň az bolan Antarktidany gurşap alýan Günorta...