TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Prezidenti

Türkmenistana gelýän Ýaponiýanyň raýatlaryna wiza ýeňilligi

vepa
Syýahatçylyk ulgamynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmek maksady bilen, «Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2005-nji ýylyň 13-nji iýulynda çykaran 7367-nji karary bilen...

Nazarbaýewe ýene bir hormat

vepa
Gazagystanyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewe ýakynda Türk geňeşiniň ömürlik prezidenti diýlen belent dereje berildi. Bu barada onuň Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlüd Çawuşoglu bilen geçiren...

Elektromobil önümçiligi juda ýakynda goňşularymyzda

vepa
Ýakyn geljekde özbek hünärmenleri “Hyundai” kompaniýasynyň wekilleri bilen bilelikde “Kukon” erkin ykdysady zolagynda ilkinji elektromobilleri öndürip başlar. Özbek metbugatynyň ýazmagyna görä, bu işi “Listem-Fergana” bilelikdäki...

Aspirantura kabul etmegň tertibi

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakynda Düzgünnama” laýyklykda, aspirantura ýokary bilimli, azyndan...