TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Premýer-ministri

Ýaponiýa täze Premýer-ministrini saýlar

Ýaponiýanyň Parlamenti 17-nji sentýabrda nobatdan daşary maslahatyny geçirer. Maslahatyň esasy sebäbi ýurduň täze Premýer-ministrini saýlamak bilen bagly bolar. «Kyodo» agentliginiň habar berşi ýaly, bu barada...

Arap dünýäsiniň ilkinji atom elektrik bekedi

Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Muhammed ben Raşid Al-Maktum arap dünýäsinde ilkinji atom elektrik bekediniň işe girizilendigini habar berdi. Abu-Dabidäki “Baraka” elektrik bekediniň 1-nji...

BAE-niň Wise-prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaý Emirliginiň häkimi Şeýh Mohammed Bin Raşid Al Maktum bilen telefon arkaly söhbetdeşlik...

Niderlandlarda futbol çempionaty ýatyryldy

21-nji aprelde Niderlandlar Patyşalygynyň Premýer-ministri Mark Rýutte 1-nji sentýabra çenli sport we aýdym-saz çäreleriniň ýatyrylmagy babatdaky karary esasynda ýurduň milli futbol  çempionaty “Eredewiziýa” tamamlanjakga meňzeýär....

Premýer ministrlige dalaşgärler köpelýär

vepa
Geçen hepdede Beýik Britaniýanyň ozalky Premýer-ministri Tereza Meý eýeleýän wezipesinden çekildi. Häzir ýurtda bu wezipäni indiki eýelejek dalaşgärleriň görkezilmegi dowam edýär....