TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Premýer-ministr

Ýalňyzlyk boýunça ministrlik döredildi

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihide Suga ýurtda ýalňyzlyga garşy göreşmek babatda täze wezipe döretmegi tabşyrdy. Bu barada “Kýodo” habarlar gullugy habar berýär. Premýer-ministr Ýosihide Suga ýurduň sebitleriniň...

BAE-niň nobatdaky missiýasy nirä?

Birleşen Arap Emirlikleriň Premýer-ministri Muhammed ben Raşid Al Maktum özüniň “Twitter” jemgyýetçilik torundaky sahypasynda, Birleşen Arap Emirlikleriň Aýa gözleg maksatnamasynyň başlandygyny habar berdi. Emirlikler tarapyndan...

Ýaponiýa täze Premýer-ministrini saýlady

Ýaponiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň (LDP) dolandyryjy wezipesine täze saýlanan Ýosihide Suga ýurduň täze Premýer-ministri hökmünde tassyklanyldy. Onuň dalaşgärligi Mejlisiň aşaky palatasynda goldanylyp, deputatlaryň 462-sinden 314-isi Ýosihide...

Ilkinji zenan maliýe ministri

Kanadanyň taryhynda ilkinji zenan maliýe ministri wezipä bellendi. Ýurduň Premýer-ministri Jastin Trudo Ministrler Kabinetinde Premýer-ministriň orunbasary wezipesini ýerine ýetiren Kristiýa Frilandy maliýe ministri wezipesine belledi....