TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

postlary

Daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana gelmegi we Türkmenistandan gitmegi

vepa
Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, Türkmenistana gelmek üçin wiza esasynda Türkmenistanyň çäklerine gelip we onda bolup bilerler....