TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

pomidor

Ýyladyşhanalardan bol hasyl alynýar

Ata Watan Eserleri
Öz işlerini Lebap welaýatynyň çäklerinde alyp barýan hususyýetçiler pomidor, hyýar, badamjan, bolgar burçy, ýer tudanasy ýaly gök ekinleriň dürli görnüşlerini öndürip, içerki we daşary bazara...

Çölde pomidor ýetişdiriler

Ata Watan Eserleri
Birleşen Arap Emirliklerinde çöl şertlerinde pomidor ýetişdirmek işleri synag edilýär. Eger pomidordan göwnejaý hasyl alynsa, arap çöllüklerinde ekeranlçygylygyň beýleki görnüşleri boýunça hem synaglar dowam eder....