TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy

Ýol hereketi babatynda administratiw hukuk bozulmalary : Täze düzgünler

Baş Redaktor
Ýol hereketiniň kadalarynyň bozulmagy bilen bagly Kodeksiň Aýratyn böleginde göz öňünde tutulan, administratiw hukuk bozulmalary boýunça, özi babatda önümçilik alnyp barylýan şahsyň arzasy esasynda ýa-da...

Sürüjileriň dykgatyna!

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy sms-habarnamasy arkaly gyş paslynyň gelendigi sebäpli awtoulaglary dolandyrmak babatda seresap bolmagy sürüjileriň dykgatyna ýetirdi. Şol sms-habarnamasynda şeýle...