TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Po­lig­ra­fi­ýa önüm­çi­li­gi. Teh­no­lo­gi­ki pro­ses­le­riň we önüm­çi­lik­le­riň aw­to­ma­ti­za­si­ýa­sy (pu­dak­lar bo­ýun­ça). Ne­şir­ýat işi.

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

  2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Po­lig­ra­fi­ýa önüm­çi­li­gi. Teh­no­lo­gi­ki pro­ses­le­riň we önüm­çi­lik­le­riň aw­to­ma­ti­za­si­ýa­sy (pu­dak­lar bo­ýun­ça). Ne­şir­ýat işi. Or­ta...