TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

polat we betondan gurlan has uly desgalar

Uly binalar

20 – 30 ýyl mundan ozal, polat we betondan gurlan has uly desgalary göz öňüne getirmek hem mümkin däldi. Emma häzirki döwürde inženerleriň, arhitektorlaryň we...